Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 55

Тема: Польский форум

 1. #1
  Активный участник
  Регистрация
  17.05.2010
  Сообщений
  1,989

  Польский форум

  Давайте посмотрим что думают поляки о таких замечательных организациях как УПА и ОУН (украинская повстанческая арми и органищация украинских националистов основанные Бандерой, Шухевичем и др.), которых чествуют нынешние прогрессивные борцы за свободу и демокартию. Напомню девиз УПА: Слава Украине! — Героям слава!

  И так, польский форум 2007 год:

  https://forum.ioh.pl/viewtopic.php?t...er=asc&start=0

  Zbrodnie UPA/OUN na Polakach mieszkańcach kresów wschodnich

  Takiego tematu tutaj nie ma,jest natomiast o zbrodniach na dzieciach w dodatku zamieszczona tam fotografia dotyczy bezpośrednio zbrodni nacjonalistów ukraińskich na narodzie Polskim. Kilka osób wspomniało, że słyszało opowiadania swoich dziadków. Zanim zacznę sypać artykułami czy jakąś bibliografią chciałbym usłyszeć wasze opowieści zasłyszane w rodzinie. W jakiś przedziwny sposób Polacy tak mało o tym wiedzą a może jest to temat zbyt trudny do dyskusji. Ciekawi mnie to bo moja rodzina jak i mojego dobrego przyjaciela też jest w to "zamieszana" jako ofiary oczywiście. Proszę darujcie sobie tylko teksty w stylu "Polacy i Ukraińcy tak samo się wyżynali" bo to jest policzek dla cywilnej ludności (wiejskich rodzin) która padła ofiarą czystki etnicznej dobrze zaplanowanej i wdrożonej w życie przez nacjonalistów ukraińskich.
  Воспользовавшись переводчиком можно понять примерный смысл:

  Преступления УПА/ОУН Поляков жителей восточных кресов

  Такой темы здесь нет,а вот о преступлениях на детях, в приложении размещены там фотография относится непосредственно преступлений украинских националистов на Польском народе. Несколько человек упомянули, что слышали рассказы своих бабушек и дедушек. Прежде чем начать сыпаться статьями или какую-то bibliografią хотелось бы услышать ваши рассказы можно услышать в семье. Каким-то чудесным образом Поляки так мало об этом знают и, возможно, это тема очень сложная для обсуждения. Меня интересует это потому, что моя семья, как и мой хороший друг тоже в это "zamieszana" в качестве жертвы, конечно. Пожалуйста, позвольте себе только тексты в стиле "Поляки и Украинцы, так же, как и wyżynali", потому что это пощечина для гражданского населения (сельских семей), которая пала жертвой этнической чистки хорошо продуманной и развернутой в жизнь украинских националистов.
  Памятник жертвам убитыми членами УПА/ОУН:  Можно почитать что пишут дальше:

  Moja babcia w czasie wojny przebywala na Mazowszu. Mieszkała w Bromierzu (wieś koło Płocka). Kilka razy opowiadała mi historię, która miała miejsce w 1944 roku. Nie udało mi się ustalić miesiąca, gdyż babcia nie pamięta, ale twierdzi, że był to miesiąc letni. Historia dotyczy zbrodni popełnionej przez kilku Ukraińców na młodej kobiecie, która stawiała opór przy próbie gwałtu. Zbrodniarze zaniechali zaspokajania swych potrzeb, jednak nie pozwolili odejść dziewczynie. Przywiązali ją do drzewa za ręce i za nogi do wozu...Dziewczyna zginęła w potwornych męczarniach...Moja babcia nie potrafiła powiedzieć z jakiej formacji pochodzili zbrodniarze. W kilka dni później jakaś grupa partyzancka w odwecie zaatakowała samochód, którym jechali Ukraińcy. Zabili dwóch z pięciu rezunów. Nie wiem jakie oddziały znajdowały się wtedy na Mazowszu. Być może ci oprawcy pochodzili z jakiejś pomocniczej formacji policyjnej....
  Моя бабушка во время войны przebywala в Мазовии. Жила в Bromierzu (деревня колесо Плоцка). Несколько раз рассказывала мне историю, которая произошла в 1944 году. Мне не удалось определить месяц, потому что бабушка не помнит, но утверждает, что это летний месяц. История касается преступления, совершенного в течение нескольких Украинцев на молодой женщине, которая ставила сопротивление при попытке изнасилования. Преступники перестали удовлетворения своих потребностей, но не отпустили девушку. Они привязали ее к дереву за руки и за ноги к колеснице...Девушка погибла в страшных муках...Моя бабушка не могла бы сказать, из какой формации были преступники. Спустя несколько дней какая-то группа партизанская в отместку атаковали автомобиль, в котором ехали Украинцы. Убили двух из пяти rezunów. Не знаю, какие войска находились тогда в Мазовии. Возможно, эти палачи были из какой-то вспомогательной формирования полицейского....
  И ещё:

  Za takie stwierdzenie większośc Ukraińców w najlepszym razie by Cię wyśmiała, a prawdopodobnie mógłbyś pozbyć się paru zębów. UPA to bohaterowie tylko dla wąskiej grupy intelektualistów i ludzi z zachodniej Ukrainy, głównie z Galicji. W Donbasie, Kijowie, Odessie czy na Krymie UPA postrzegana jest jako banda kolaborujacych morderców. Pamiętaj, że UPA rozwalała tysiacami także samych Ukraińców. I nie walczyli o wolną Ukrainę, tylko o pseudopaństwo czyste etnicznie pod zwierzchnictwem III Rzeszy. I nie porównuj proszę UPA do polskich formacji zbrojnych, bo to wielkie uproszczenie i nieprawda. Po kim jak po kim, ale po Tobie nie spodziewam się takich prostych intelektualnych porównań.
  Aha, zeby rozwiać watpliwości. Wiem o czym mówię, bo z Ukraińcami mam stycznośc praktycznie codziennie. Także jeżdżę na Ukrainę dośc regularnie, w różne jej zakątki. I swoje wnioski opieram na rozmowach z normalnymi ludźmi. Uwierz mi, UPA nie jest organizacją bohaterską nawet dla połowy Ukraińców. Akurat teraz jest na topie, bo niejaki Juszczenko jest wielkim zwolennikiem tych bandziorów spod znaku Tryzuba.
  За такое утверждение большинство Украинцев, в лучшем случае, Тебя подняла на смех попытки, и, возможно, вы могли бы удалить несколько зубов. УПА это герои только для узкой группы интеллектуалов и людей с западной Украины, в основном из Галиции. В Донбассе, Киеве, Одессе или в Крыму УПА воспринимается как банда kolaborujacych убийц. Помните, что УПА rozwalała тысячами, а также самих Украинцев. И не боролись за свободную Украину, только о pseudopaństwo чисто этнически под руководством III Рейха. И не сравнивайте, пожалуйста, УПА в польских вооруженных формирований, потому что это большое упрощение и неправда. После кого, как и после кого, но после Тебя я не ожидал таких простых интеллектуальных сравнений.
  И даже так:

  Witajcie jestem nowy na forum.
  Mieszkam we Wrocławiu i jestem potomkiem kresowiaków .
  Moi dziadkowie zarówno ze strony matki jak i ojca pochodzą z obecnej zachodniej Ukrainy. Te wioski w których ono mieszkali również doświadczyły napaści UPA. napisze wam dokładnie co mi oni mówili ale juz nie dziś.
  Dodam tylko na koniec żeby zobrazować wojaków UPA że moi dziadkowie uważali że żołnieże sowieccy i niemieccy byli w porównanie do UPOWców szlachetni honorowi i bochaterscy natomiast UPOWCY w porównaniu z nimi to to okrutne barbarzyńskie zwierzęta które chciały nie tylkozabić ale i zadać jak największe cierpienie polakowi.
  pozdrawiam
  Здравствуйте, я новичок на форуме.
  Я живу во Вроцлаве, и я потомок kresowiaków .
  Мои бабушка и дедушка как со стороны матери, так и отца исходят из нынешней западной Украины. Эти деревни в которых он жил также в участии в нападении UPA. напишет вам именно то, что мне говорили, но уже не сегодня.
  Добавлю лишь, наконец, чтобы изобразить воинов УПА, что мои бабушка и дедушка, они считали, что żołnieże советские и немецкие были в сравнение с UPOWców благородные почетные и bochaterscy а UPOWCY по сравнению с ними, это жестокие варварские животные которые хотели не tylkozabić но и задать как можно больше страдания поляку.
  с уважением
  ..................

  Героям слава говорите? В следующий раз когда будете кричать эту фразу, вспомните кто вам привил эту кричалку, чьи подвиги воспевают эти современные герои. Ну или можете продолжать думать что всё это байки НКВД.

  Я езжу по делам на Западную Украину от 6 лет. Я знаю очень многих Украинцев, из разных слоев и разного возраста. На основе моих наблюдений могу сказать, что: молодые люди, так же, как (к сожалению), их сверстники из Польши крайне редко интересуются историей своей страны, или историей вообще. Дела антагонизма польско-украинского во времена второй мировой войны и непосредственно после нее есть еще и менее известные. Мало того, когда, как правило, случайно - говорится в разговорах темы УПА, украинского национализма и подобных - большинство Украинцев реагирует...хм... странно. Просто быстро пытается сменить тему. Как Поляки, так и Украинцы в прямых контактах довольно осторожно, если речь идет о этой теме. Неоднократно, однако, получается впечатление, что Украинцы - по крайней мере, подсознательно - прекрасно понимают, что историческое прошлое их дедов не хрустальный. В Польше мало об этом говорит, но в пользу "федерации прав состояния" ( если так вообще можно назвать) в этом отношении мощным союзником... Восточная Украина. Там, как правило, без kurtuazji и дипломатии - Украинцев с запада страны называется rezunami, upowcami, и даже убийцами. На мой взгляд - это именно отзывы, которые там существуют, сформулированные в основном русскоязычный обслуживающий население и потомков ветеранов великой отечественной войны из советской армии - имеют гораздо большее влияние на общественное сознание Украинцев, чем контакты с Польшей и Поляками. Он принимает это значит, что население русскоязычная (мирные жители, партизаны, армия), ничуть не меньше пострадали от кровавых украинских националистов, чем население польша во времена второй мировой войны. Отзывы Поляков рассматриваются часто с дистанцией, недоверчиво, как ангажированные и продиктованы эмоциями, но и отзывы Украинцев с востока (почти всеобщее) на эту тему - чисто для Украинцев, как подтверждают польскую версию истории. Многие Украинцы пытаются так что в какой-то степени, вытолкнуть из сознания этот период, о нем можно забыть. Очевидно, и чаще, чем бы, казалось, не имеют просто чистой совести. На все это накладывается очень медленное, но постоянное - влияние исторических исследований ( в том числе упоминаемый на форуме, а также историка украинского), который, что там скрывать, как правило, являются, безусловно, неблагоприятные для изображения несгибаемых и благородных борцов за свободу своей страны, как вы желаете это видеть современные украинские националисты. Мало того! Оказывается, что знающие тему, Словаки, Чехи, и даже Венгры - тоже о подвигах ОУН-УПА знают и имеют о них подобное мнение! В общем, еще один, мало известный в Польше эпизод истории - rezuni из ОУН-УПА убивали также Словаков и Чехов! в таких количествах, как Поляков, но, возможно, только потому, что их было на границе karpackim просто меньше. Такие отзывы передавал мне в разговоре Словак, mieszkajacy на севере Словакии, в Ружомбероке. - Это дикие, кровавые звери, - так охарактеризовал отряды УПА, которые operowały в Восточных Карпатах во время войны. Наблюдая это, я прихожу к выводу, что истину нельзя просто закопать, или, как сегодня говорят - поставь под ковер. Так я вижу, что те немногие Украинцы, которые интересуются этой темой - проявляют медленно признаки дезориентации, а иногда даже злости. По мере того, как общественное сознание проникает все больше и больше сложных фактов, которые не только - которые по-прежнему недостаточно надежных и Поляков, но также (редко, к сожалению), а своих же соотечественников и представителей других национальностей - мнение о тех временах становится примерно таким: - а может, что-то в этом есть?. Но самый большой хаос в сознании Украинцев (тех, о которых я пишу) делают раскрыта факты о жертвах ОУН и УПА среди населения украины. Такие сведения вызывают часто даже обратился в бегство. Им из более надежного источника, тем он widoczniejszy. В общем, время работает не в пользу тех, кто хочет zakłamać историю. Это действие очень медленное, часто niekonsekwentne, местами cofające, но... постоянно. Точно так, как капля жилище камень. Так что нет смысла предпринимать каких-то крупных пропагандистских акций польской власти, или давить на Украинцев, чтобы эффектно взяли на себя геноцид своих соотечественников. На мой взгляд, это принесет обратный от желаемого эффект. Тем более, что примеры, как кровавых преступлений, совершенных Поляков на Украинцах тоже существуют (несмотря на то, что в подавляющем большинстве случаев это - в их понимании - справедливая и обоснованная месть за предыдущие "достижения" Украинцев). Правда о тех временах выходит на передний план во многих местах, и нет способа ее остановить. Польша должна делать свое дело - чтить память жертв, понесенных, ставить им памятники, публиковать за границей надежные разработки исторические, или воспоминания. Я считаю, что для европейского сознания эта истина, известная уже нам, в большинстве, - медленно будет также поступать: ОУН УПА было собрание вырождается и убийц, которая за независимость своей родины"боролась" кровавыми преступлениями и террором в отношении безоружных мирных граждан ( в том числе и направлен для своих соотечественников). Скоро уже будет в этом убежден весь мир. И чтобы было понятно: это не может означать, что людей, живущих спокойно сегодня на Украине следует обременять - как народ, - ответственностью за эти преступления. За преступления, всегда несет ответственность тот, кто их совершает.

 2. #2
  Активный участник Аватар для Hibonicus
  Регистрация
  17.05.2010
  Сообщений
  5,589
  Не читал, героям слава
  5.11.17

 3. #3
  Модератор Аватар для Peter_DB
  Регистрация
  09.02.2011
  Адрес
  Санкт-Петербург
  Сообщений
  12,038
  Памятник создан по фейковой фотке. Его, если не ошибаюсь, демонтировали.

 4. #4
  Активный участник
  Регистрация
  22.07.2011
  Сообщений
  11,474
  Практически в любой дискуссии с украинцами обязательно должен присутствовать персонаж, который выпрыгнет с комментариями "вот как бандеровцы зверствовали и детей убивали" и разметит вот это фото:

  Многие уже в курсе, что это подлог и убийство совершила сумасшедшая мать.
  Впервые это фото напечатали в этой книге: Psychoza szalowo-posepnicza w kazuistyce sadowo-psychiatrycznej", 1928 г.
  Последний раз редактировалось ihatekaby; 21.07.2014 в 01:29.

 5. #5
  Модератор Аватар для Peter_DB
  Регистрация
  09.02.2011
  Адрес
  Санкт-Петербург
  Сообщений
  12,038
  ihatekaby, то, что фотка левая, не отменяет того факта, что поляков что-то сподвигло на создание памятника и мемориала вообще.

  И у вас почему-то не грузит сообщение целиком. А я бы с удовольствием освежил в памяти историю этого памятника.
  Последний раз редактировалось Peter_DB; 21.07.2014 в 01:20.

 6. #6
  Активный участник
  Регистрация
  22.07.2011
  Сообщений
  11,474
  Peter_DB,


  Выбирают председателя колхоза в селе. Собрались все селяне, обсуждают кандидатуры. После долгих дискуссий остановились на Иване Кузьмиче.
  Люд возрадовался:
  - Кузьмичь - хороший мужик - его в председатели! - начинают скандировать: - Кузьмича! Кузьмича!
  Поднимается бородатый кузнец в фуфайке:
  - Нельзя Кузьмича в председатели...
  Среди воцарившейся тишины кто-то спрашивает:
  - Но почему!?
  - А он детдомовский.
  - Кузнец, ты что!? Возле него ж вон родители его сидят!!!
  - Ну незнаю, я свое мнение сказал, а вы решайте...

 7. #7
  Модератор Аватар для Peter_DB
  Регистрация
  09.02.2011
  Адрес
  Санкт-Петербург
  Сообщений
  12,038
  ihatekaby, можно хоть ссылку на историю памятника и фото, я могу и в исходнике почитать))

 8. #8
  Активный участник
  Регистрация
  23.09.2010
  Сообщений
  9,135
  И собственно что? Поляки тоже не ангелы, и их "армия крайова" - набедокурила не меньше, именно поэтому бандеросрач в польше давно затих и практически более не поднимаеться, кроме как с подачи кремлеботов.

 9. #9
  Активный участник
  Регистрация
  22.07.2011
  Сообщений
  11,474
  Цитата Сообщение от Peter_DB Посмотреть сообщение
  ihatekaby, можно хоть ссылку на историю памятника и фото, я могу и в исходнике почитать))
  Да зачем тебе? Биндеровцы недавно в Славянске ребенка распяли! Понимаешь РЕБЕНКА РАСПЯЛИ! Миня аж трисёт!!!11

 10. #10
  Активный участник
  Регистрация
  22.11.2012
  Сообщений
  538
  Цитата Сообщение от Kergan Посмотреть сообщение
  И собственно что? Поляки тоже не ангелы, и их "армия крайова" - набедокурила не меньше, именно поэтому бандеросрач в польше давно затих и практически более не поднимаеться, кроме как с подачи кремлеботов.
  Если во фрагах измерять, то есть инфа, что меньше.

 11. #11
  Новобранец
  Регистрация
  02.09.2010
  Сообщений
  61
  Опять политота. Надеюсь, новые правила уже вступили в силу.

 12. #12
  Активный участник Аватар для botka4aet
  Регистрация
  27.10.2012
  Сообщений
  7,624
  Я все равно считаю, что героям слава
  Цитата Сообщение от Cuddlez Посмотреть сообщение
  Цитата Сообщение от botka4aet Посмотреть сообщение
  Цитата Сообщение от Cuddlez Посмотреть сообщение
  А кто это?
  Тот, кто умнее тебя
  Я из будущего? :O

 13. #13
  Активный участник
  Регистрация
  23.09.2010
  Сообщений
  9,135
  Цитата Сообщение от Orks Посмотреть сообщение
  Если во фрагах измерять, то есть инфа, что меньше.
  Это все крайне спорно и спекулятивно. Достоверно известно что с обеих сторон жертвами были многие тысячи, а вот в плане достоверности статистики - и СССР и Польше было выгодно преувеличивать количество жертв УПА.
  Последний раз редактировалось Kergan; 21.07.2014 в 02:06.

 14. #14
  Активный участник Аватар для botka4aet
  Регистрация
  27.10.2012
  Сообщений
  7,624
  Цитата Сообщение от Kergan Посмотреть сообщение
  Это все крайне спорно и спекулятивно. Достоверно известно что с обеих сторон жертвами были многие тысячи, а вот в плане достоверности статистики - и СССР и Польше было выгодно преувеличивать количество жертв УПА.
  им денег за моральную компенсацию больше платили?
  Цитата Сообщение от Cuddlez Посмотреть сообщение
  Цитата Сообщение от botka4aet Посмотреть сообщение
  Цитата Сообщение от Cuddlez Посмотреть сообщение
  А кто это?
  Тот, кто умнее тебя
  Я из будущего? :O

 15. #15
  Активный участник Аватар для Winterhearted
  Регистрация
  26.02.2011
  Сообщений
  4,783
  Цитата Сообщение от ihatekaby Посмотреть сообщение
  Peter_DB,


  Выбирают председателя колхоза в селе. Собрались все селяне, обсуждают кандидатуры. После долгих дискуссий остановились на Иване Кузьмиче.
  Люд возрадовался:
  - Кузьмичь - хороший мужик - его в председатели! - начинают скандировать: - Кузьмича! Кузьмича!
  Поднимается бородатый кузнец в фуфайке:
  - Нельзя Кузьмича в председатели...
  Среди воцарившейся тишины кто-то спрашивает:
  - Но почему!?
  - А он детдомовский.
  - Кузнец, ты что!? Возле него ж вон родители его сидят!!!
  - Ну незнаю, я свое мнение сказал, а вы решайте...
  Это просто 10! Одним анекдотом описал мое мнение о таком индивидуме как форумчанин Peter_DB!

  И да, фотка фейк, памятник демонтирован. Я уже довольно подробно освещал на этом форуме вопрос с этим фото в теме "Ложь путинских СМИ"

  - - - Добавлено - - -

  Цитата Сообщение от ihatekaby Посмотреть сообщение
  Да зачем тебе? Биндеровцы недавно в Славянске ребенка распяли! Понимаешь РЕБЕНКА РАСПЯЛИ! Миня аж трисёт!!!11
  Гады нипрастим!!! Путин, Путин, скрепы, фашисты, хунта, хунта, скрепы, путин, русский мир!111

  - - - Добавлено - - -

  Цитата Сообщение от Peter_DB Посмотреть сообщение
  ihatekaby, можно хоть ссылку на историю памятника и фото, я могу и в исходнике почитать))
  Это конечно же посложнее чем нагуглить где находится Днепропетровск, но ты попробуй. Когда я искал материал по этому фото, то у меня это отняло секунд 10.
  Последний раз редактировалось Winterhearted; 21.07.2014 в 02:17.

 16. #16
  Активный участник Аватар для botka4aet
  Регистрация
  27.10.2012
  Сообщений
  7,624
  Жуткий памятник жертвам Украинской повстанческой армии. На Гжибовской площади его хотят поставить члены организаций, объединяющих людей, которые ранее жили на восточных рубежах Польши. Они уже получили предварительное согласие городского управления, пишет Михал Войтчук, Gazeta Wyborcza, Польша.
  Концепция памятника такова: вылитое из бронзы 5-метровое дерево с крыльями вместо кроны, к которому прибиты трупы детей. Проект памятника создал краковский скульптор Марьян Конечный (автор, в частности, памятника варшавским повстанцам Nike). Основанием для проекта стала фотография, сделанная в конце 1933 г., начале 1934 г. в окрестностях села Козова (тогдашнее Тернопольское воеводство).
  Ян Невинский, председатель Польского комитета по строительству памятника жертвам геноцида против населения восточных рубежей Польши, совершенного ОУН-УПА, настаивал на том, чтобы памятник ужасал.
  "Только нечто, вселяющее небывалый ужас, сегодня в состоянии привлечь внимание людей. Никто не реагирует, когда в Украине ставят памятники преступникам УПА, не вызывают резонанса заявления Всемирного конгресса украинцев, который требует от Польши компенсаций за операцию "Висла", - утверждает он. Невинский считает, что "сотни тысяч жертв" волынского преступления заслуживают, чтобы их увековечили в центре Варшавы.
  Памятник должен быть формой примирения
  Городской отдел общественной эстетики положительно отнесся к идее строительства памятника на Гжибовской площади. Городское управление выдало представителям Комитета по строительству памятника так называемое решение о предоставлении земли - документ, необходимый для того, чтобы получить разрешение на установку. Но решение городских властей касалось только идеи, а не формы памятника - отмечают сотрудники пресс-службы городского управления.
  "Мне тяжело оценить эту инициативу, Ян Невинский в молодости пережил свою травму, - говорит с осторожностью Роберт Вышинский, директор Института восточных рубежей, созданного городскими властями. - Но памятник должен быть, скорее, какой-то формой примирения. Соседей не выбирают".
  Памятник должен заменить безымянные могилы на восточных рубежах
  "Сама идея о том, чтобы поставить памятник жертвам УПА, не вызывает у меня серьезных возражений. Конечно, споры вызывает натуралистическая форма этой скульптуры", - говорит доктор Гжегож Мотыка из Института политических исследований Польской академии наук, автор докторской работы под названием "Польско-украинская борьба на землях современной Польши в 1943-1948 гг." [Walki polsko-ukraińskie na ziemiach dzisiejszej Polski w latach 1943-48]. Он отмечает, что не следует говорить о "сотнях тысяч" жертв УПА. "Погибло до 100,000 человек, из чего на Волыни - не более 60,000 человек. Это и так огромные цифры, и нет необходимости их завышать.
  Памятник ЖЕРТВАМ УПА
  Цитата Сообщение от Cuddlez Посмотреть сообщение
  Цитата Сообщение от botka4aet Посмотреть сообщение
  Цитата Сообщение от Cuddlez Посмотреть сообщение
  А кто это?
  Тот, кто умнее тебя
  Я из будущего? :O

 17. #17
  Активный участник
  Регистрация
  23.09.2010
  Сообщений
  9,135
  Цитата Сообщение от botka4aet Посмотреть сообщение
  им денег за моральную компенсацию больше платили?
  Все куда банальнее - проще переложить вину на того, кого уже не существует.

 18. #18
  забанен навсегда
  Регистрация
  05.06.2010
  Адрес
  Киев
  Сообщений
  12,221
  Сделаю вбросик на вентилятор.

 19. #19
  Модератор Аватар для Peter_DB
  Регистрация
  09.02.2011
  Адрес
  Санкт-Петербург
  Сообщений
  12,038
  Сделаю ка я тоже вбросик на тот жевентилятор


 20. #20
  забанен навсегда
  Регистрация
  05.06.2010
  Адрес
  Киев
  Сообщений
  12,221
  а вговорят Питер столица культуры. а жители не могут в мову. пичалька

  Скрытый текст

  хотя гугл говорит что он столица наркотиков и геев
  [свернуть]

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

 1. Ответов: 5
  Последнее сообщение: 12.07.2014, 02:40
 2. Ответов: 11
  Последнее сообщение: 10.07.2014, 11:41
 3. Как вам форум?
  от Fichtenstein в разделе Поболтать
  Ответов: 234
  Последнее сообщение: 22.08.2012, 20:56
 4. Форум
  от egorees в разделе Форум
  Ответов: 4
  Последнее сообщение: 17.07.2011, 00:15
 5. форум sc2 ага. топ 20 (тем)
  от demimurych в разделе Общий форум
  Ответов: 7
  Последнее сообщение: 14.03.2011, 21:09

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •